Giải cờ tướng "Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi 2017"

Giải cờ tướng "Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi 2017"

1.Đơn vị tổ chức:

 

Hiệp hội chơi cờ tướng Trung Quốc

 

2.Thời gian và địa điểm thi đấu:

 

Giải thi đấu từ ngày 15-17/12/2017 tại huyện Bàn An tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)

 

3.Hạng mục thi đấu:

 

Thi đấu tranh các giải thưởng cá nhân

 

4.Thể thức thi đấu:

 

Thi đấu tính điểm hệ Thụy Sĩ trong 11 ván.Thời gian cho mỗi ván là 30 phút,tích lũy 5 giây.Thang điểm tính là thắng 2,hòa 1 và thua 0 điểm.Trong trường hợp sau 11 ván có nhiều kỳ thủ bằng điểm nhau,căn cứ xếp hạng sẽ lần lượt dựa trên các HSP sau: Tổng điểm đối thủ,số ván thắng,đối kháng,số lần phạm quy,số ván đi hậu.

 

5.Cơ cấu giải thưởng:

 

Quán quân: 2 vạn NDT

Á quân: 1.2 vạn NDT

Quý quân: 8000 NDT

Hạng 4: 6000 NDT

Hạng 5: 5000 NDT

Hạng 6: 4000 NDT

Hạng 7-8: 3000 NDT

Hạng 9-16: 2000 NDT

Hạng 17-24: 1200 NDT

Hạng 25-32: 800 NDT

 

6.Lịch trình thi đấu:

 

Ngày 15/12:

 

Bắt đầu từ lúc 9h00 (giờ địa phương): Thi đấu ván 1

Bắt đầu từ lúc 10h40 (giờ địa phương): Thi đấu ván 2

Bắt đầu từ lúc 14h00 (giờ địa phương): Thi đấu ván 3

Bắt đầu từ lúc 15h40 (giờ địa phương): Thi đấu ván 4

 

Ngày 16/12:

 

Bắt đầu từ lúc 9h00 (giờ địa phương): Thi đấu ván 5

Bắt đầu từ lúc 10h40 (giờ địa phương): Thi đấu ván 6

Bắt đầu từ lúc 14h00 (giờ địa phương): Thi đấu ván 7

Bắt đầu từ lúc 15h40 (giờ địa phương): Thi đấu ván 8

 

Ngày 17/12:

 

Bắt đầu từ lúc 8h00 (giờ địa phương): Thi đấu ván 9

Bắt đầu từ lúc 9h40 (giờ địa phương): Thi đấu ván 10

Bắt đầu từ lúc 12h30 (giờ địa phương): Thi đấu ván 11

 

7.Danh sách đăng ký thi đấu (169 người):

 

Lưu Tông Trạch,Điền Trường Hưng,Vạn Khoa,Tống Hải Đào,Từ Hạo,Miêu Vĩnh Bằng,Trần Hán Hoa,La Xuân Dương,Trương Thân Hoành,Hoàng Sĩ Thanh,Triệu Dương Hạc,Tôn Hân Hạo,Vương Gia Thụy,Hà Văn Triết,Như Nhất Thuần,Ngô Hân Dương,Quách Phụng Đạt,Trần Liễu Cương,Trần Phú Kiệt,Cao Phi,Thái Hữu Quảng,Lý Hàn Lâm,Triệu Điện Vũ,Lục Vĩ Thao,Chu Quân,Hứa Văn Chương,Trần Hàn Phong,Ngô Ngụy,Lương Huy Viễn,Tào Hồng Quân,Triệu Tử Vũ,Ngưu Chí Phong,Dương Huy,Tống Quốc Cường,Tống Hiểu Uyển,Trần Thanh Đình,Hoàng Trúc Phong,Lê Đức Chí,Lưu Tử Kiện,Tôn Dật Dương,Trình Minh,Vu Ấu Hoa,Lưu Tuấn Đạt,Trương Học Triều.

Bình luận bài viết