Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng mừng xuân Mậu Tuất 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 12 năm 2017

ĐIỀU LỆ
GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TỈNH QUẢNG NGÃI 
MỞ RỘNG MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
TẠI CAFÉ QUANG TRUNG, CẦU GÃY – XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG – TP. QUẢNG NGÃI 


I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA :
- Chào mừng xuân Mậu Tuất 2018.
- Nhằm đẩy mạnh và nâng cao trình độ cờ tướng tỉnh Quảng Ngãi, tạo cơ hội cho các kỳ thủ Quảng Ngãi cọ sát và chứng kiến những trận thi đấu đỉnh cao.
- Giao lưu tình đoàn kết giữa các địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
- Các kỳ thủ trên toàn tỉnh Quảng Ngãi: khoảng 20 kỳ thủ
- Các kỳ thủ tự do: khoảng 40 kỳ thủ
- Trong trường hợp số lượng kỳ thủ vượt quá 60 thì BTC sẽ lựa chọn đúng 60 kỳ thủ theo yêu cầu của BTC.

III. LỆ PHÍ THI ĐẤU:
- Mỗi kỳ thủ tham dự giải phải đóng lệ phí: 100.000 đồng/người.

IV. ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :
- Đăng ký thi đấu tại trang web này kèm theo số điện thoại để tiện liên lạc.
- Mọi chi tiết xin liên hệ Anh Trí: 0983.378.962 hoặc anh Kỳ 0919.333.370
- Thời gian thi đấu dự kiến: Từ ngày 13/01/2018 -14/01/2018 
- Thi đấu tại quán café Quang Trung,Cầu Gãy xã Tịnh Ấn Đông, Tp. Quảng Ngãi.
- Hạn đăng ký: hết ngày 08/01/2018

V. PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU:
Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau.

VI. KHEN THƯỞNG:
Khen Thưởng
Hạng I: 10.000.000 đồng ( Mười triệu đồng)
- Hạng 2: 5.000.000 đồng ( Năm Triệu Đồng)
- Hạng 3: 2.000.000 đồng ( Hai triệu đồng)
- Hạng 4: 1.000.000 đồng ( một triệu đồng)
- Hạng 5: 800.000 đồng ( tám trăm ngàn đồng)
- Hạng 6: 600.000 đồng ( sáu trăm ngàn đồng)
- Hạng 7: 400.000 đồng ( bốn trăm ngàn đồng)
- Hạng 8: 200.000 đồng ( hai trăm ngàn đồng)
* Riêng đối với kỳ thủ Quảng Ngãi BTC sẽ trao 2 giải:
+ Kỳ thủ đạt kết quả cao nhất: 1.000.000 ( Một triệu đồng)
+ Kỳ thủ đạt kết quả cao thứ 2: 500.000 ( Năm trăm ngàn đồng).Giải thưởng có thể tăng thêm khi nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị khác.
Các kỳ thủ thi đấu tự lo tiền di chuyển, ăn ở.

VII– QUY ĐỊNH CHUNG:
- Chỉ BTC có quyền thay đổi, bổ sung điều lệ của giải.
TM. BAN TỔ CHỨC

Bình luận bài viết