Giải cờ tướng "Đôn Hoàng Bôi 2018"

Giải cờ tướng "Đôn Hoàng Bôi 2018"

 

1.Đơn vị tổ chức:

 

- Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc

- Hiệp hội cờ tướng tỉnh Cam Túc (Trung Quốc)

 

2.Thời gian và địa điểm thi đấu:

 

- Giải thi đấu từ ngày 29/03-01/04/2018 tại thị xã Đôn Hoàng thuộc TP Tửu Tuyền tỉnh Cam Túc (Trung Quốc)

 

3.Hạng mục thi đấu:

 

- Thi đấu tranh các giải thưởng cá nhân

 

4.Thể thức thi đấu:

 

- Giải thi đấu theo thể thức tính điểm hệ Thụy Sĩ trong 13 ván.Thời gian thi đấu cho mỗi bên trong 1 ván là 40 phút,tích lũy 10 giây.Thang điểm tính là thắng 2,hòa 1 và thua 0 điểm.

 

5.Giải thưởng:

 

- Quán quân: 2 vạn NDT tương đương 70 triệu VNĐ

- Á quân: 1 vạn NDT

- Quý quân: 5000 NDT

- Điện quân: 4000 NDT

- Hạng 5: 3000 NDT

- Hạng 6: 2500 NDT

- Hạng 7-12: 2000 NDT

- Hạng 13-16: 1600 NDT

- Hạng 17-20: 1300 NDT

- Hạng 21-24: 1000 NDT

- Hạng 25-28: 800 NDT

- Hạng 29-34: 600 NDT

- Hạng 35-40: 500 NDT

- Hạng 41-46: 400 NDT

- Hạng 47-53: 300 NDT

- Hạng 53-60: 200 NDT 

 

6.Lịch trình thi đấu:

 

Ngày 29/03:

 

- Bắt đầu từ lúc 8h30 (giờ địa phương): Thi đấu ván 1-2

- Bắt đầu từ lúc 14h30 (giờ địa phương): Thi đấu ván 3-4

 

Ngày 30/03:

 

- Bắt đầu từ lúc 8h20 (giờ địa phương): Thi đấu ván 5-6

- Bắt đầu từ lúc 14h30 (giờ địa phương): Thi đấu ván 7-8

 

Ngày 30/03:

 

- Bắt đầu từ lúc 8h20 (giờ địa phương): Thi đấu ván 9-10

- Bắt đầu từ lúc 14h30 (giờ địa phương): Thi đấu ván 11-12

 

Ngày 01/04:

 

- Bắt đầu từ lúc 8h20 (giờ địa phương): Thi đấu ván 13

- Trao thưởng

Bình luận bài viết