Kết quả vòng 2 cờ tướng tiêu chuẩn : Giải A2 toàn quốc năm 2017

Kết quả ván 2 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nam giải A2 toàn quốc năm 2017

1 42 Nguyễn Long Hải BDU 1 0 – 1 1 Lại Lý Huynh BDU 2
2 46 Trương A Minh HCM 1 1 – 0 1 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4
3 5 Trần Văn Ninh DAN 1 0 – 1 1 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 48
4 47 Nguyễn Công Chương KHO 1 1 – 0 1 Ngô Ngọc Minh BPH 6
5 7 Nguyễn Anh Hoàng BDU 1 ½ – ½ 1 Lê Phan Trọng Tín BRV 50
6 9 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1 ½ – ½ 1 Trịnh Văn Thành BDU 52
7 11 Đào Quốc Hưng HCM 1 1 – 0 1 Bùi Thanh Tùng BDH 54
8 49 Lê Linh Ngọc BPH 1 ½ – ½ 1 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 12
9 13 Trần Quốc Việt BDU 1 1 – 0 1 Trần Phúc Lộc HCM 58
10 51 Trần Quyết Thắng BPH 1 0 – 1 1 Nguyễn Đình Đại CTH 18
11 19 Nguyễn Hữu Hùng BPH 1 ½ – ½ 1 Phùng Minh Dũng BCA 76
12 55 Lê Anh Minh BPH 1 0 – 1 1 Đào Cao Khoa BDU 20
13 21 Tô Thiên Tường BDU 1 1 – 0 1 Bảo Khoa DAN 88
14 59 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 1 0 – 1 1 Huỳnh Linh CTH 22
15 75 Huỳnh Thanh Danh BCA 1 0 – 1 1 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 24
16 25 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 1 1 – 0 1 Nguyễn Thăng Long BCA 90
17 95 Lê Hải Ninh BCA 1 ½ – ½ 1 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 26
18 96 Nguyễn Phố TLK 1 ½ – ½ 1 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 28
19 100 Nguyễn Văn Tài BCA 1 0 – 1 1 Phan Phúc Trường BPH 30
20 102 Trần Chánh Tâm HCM 1 ½ – ½ 1 Bùi Lương Thành Nam HCM 32
21 33 Nguyễn Quốc Tiến BCA 1 0 – 1 1 Hà Văn Tiến CTH 104
22 103 Phan Vĩnh Tân KHO 1 0 – 1 1 Võ Minh Nhất BPH 34
23 35 Hoàng Văn Linh HCM 1 0 – 1 1 Đặng Túy KHO 112
24 116 Bùi Xuân Trọng HPH 1 ½ – ½ 1 Phí Mạnh Cường HNO 40
25 1 Đặng Hữu Trang BPH ½ 0 – 1 ½ Thân Đức Công KHO 62
26 3 Vũ Hữu Cường HNO ½ 1 – 0 ½ Hà Duy Tấn KHO 60
27 69 Nguyễn Tuấn Anh BCA ½ 0 – 1 ½ Nguyễn Hoàng Lâm HCM 8
28 67 Nguyễn Thế Long BRV ½ ½ – ½ ½ Trần Hữu Bình BDU 10
29 97 Lê Hữu Phước KHO ½ ½ – ½ ½ Bùi Quốc Khánh CTH 14
30 15 Diệp Khai Nguyên HCM ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Văn Cường BRV 82
31 23 Uông Dương Bắc BDU ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Văn Chín TLK 74
32 27 Trần Thanh Tân HCM ½ 1 – 0 ½ Bùi Đình Quang BCA 98
33 115 Bùi Chu Nhật Triều DAN ½ 1 – 0 ½ Phùng Quang Điệp BPH 38
34 39 Trương Đình Vũ DAN ½ 1 – 0 ½ Vũ Văn Hiệp BCA 86
35 73 Lê Thành Công KHO ½ 1 – 0 ½ Trần Vũ Anh Duy BPH 56
36 81 Lương Hải Đường KHO 0 0 – 1 0 Nguyễn Anh Mẫn DAN 16
37 17 Nguyễn Văn Tới BDH 0 1 – 0 0 Nguyễn Lê Minh Đức CTH 80
38 29 Trần Huỳnh Si La DAN 0 0 – 1 0 Châu Viết Hải TTH 83
39 31 Võ Minh Lộc BPH 0 1 – 0 0 Hứa Quang Hậu CTH 84
40 85 Lưu Minh Hiệp KHO 0 ½ – ½ 0 Hoàng Xuân Chính HNO 36
41 37 Nguyễn Văn Bon BPH 0 ½ – ½ 0 Phạm Văn Huy BDH 87
42 41 Lê Minh Trí BRV 0 1 – 0 0 Nguyễn Duy Long BCA 89
43 43 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 0 – 1 0 Trần Thanh Lợi NDN 91
44 93 Lý Đức Minh KHO 0 ½ – ½ 0 Diệp Khải Hằng BDU 44
45 45 Nguyễn Chí Độ BDU 0 1 – 0 0 Lê Ngọc Luân NDN 92
46 53 Trần Anh Duy HCM 0 1 – 0 0 Nguyễn Khánh Minh DAN 94
47 57 Nguyễn Văn Thật BCA 0 1 – 0 0 Trần Thái Sơn KHO 99
48 61 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 0 1 – 0 0 Hoàng Văn Tuấn BPH 106
49 101 Phạm Thành Tâm TLK 0 0 – 1 0 Trần Minh Nhi BCA 64
50 65 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 0 0 – 1 0 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 108
51 105 Nguyễn Việt Tiến CTH 0 1 – 0 0 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 66
52 107 Nguyễn Phan Tuấn HCM 0 1 – 0 0 Võ Chí Cường BCA 68
53 109 Phạm Văn Tài BCA 0 1 – 0 0 Nguyễn Thế Anh DAN 70
54 71 Huỳnh Đức Bài DAN 0 0 – 1 0 Nguyễn Huy Tùng BRV 110
55 111 Phan Minh Tùng DAN 0 ½ – ½ 0 Lê Văn Bình BRV 72
56 77 Trần Quốc Đạt TTH 0 1 – 0 0 Nguyễn Văn Thành NDN 114
57 113 Nguyễn Văn Thành KHO 0 ½ – ½ 0 Nguyễn Thành Đô TLK 78
58 79 Nguyễn Anh Đức CTH 0 1 – 0 0 Lê Anh Vũ TLK 118
59 117 Bùi Xuân Trọng TLK 0 1 miễn đấu
60 63 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Kết quả ván 2 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nữ giải A2 toàn quốc năm 2017

1 11 Nguyễn Anh Đình HCM 1 0 – 1 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 1
2 13 Trịnh Thúy Nga QNI 1 ½ – ½ 1 Đàm Thị Thùy Dung HCM 5
3 6 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 1 1 – 0 1 Ngô Thị Thu Nga BDU 15
4 16 Phạm Thu Hà HNO 1 0 – 1 1 Đào Thị Thủy Tiên QNI 7
5 8 Hoàng Trúc Giang HCM 1 0 – 1 1 Ngô Lan Hương HCM 23
6 27 Lê Thị Tường Vân NDN 1 0 – 1 1 Vương Tiểu Nhi BDH 9
7 4 Ngô Thị Thu Hà BDU ½ 0 – 1 1 Kiều Bích Thủy HNO 25
8 2 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 0 1 – 0 ½ Nguyễn Thị Bình HNO 17
9 20 Trần Thị Bích Hằng BDH 0 ½ – ½ 0 Cao Phương Thanh HCM 3
10 10 Đinh Thị Minh QNI 0 0 – 1 0 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 19
11 12 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 0 ½ – ½ 0 Trần Thị Hạnh HNO 21
12 14 Lại Ngọc Quỳnh BDU 0 1 – 0 0 Lê Mai Tuệ Anh BCA 22
13 18 Chu Thu Trang HNO 0 1 – 0 0 Mai Thanh Thảo BCA 24
14 26 Trần Thùy Trang BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bốc thăm ván 3 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nam giải A2 toàn quốc năm 2017

1 2 Lại Lý Huynh BDU 2 2 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 25
2 30 Phan Phúc Trường BPH 2 2 Đào Quốc Hưng HCM 11
3 34 Võ Minh Nhất BPH 2 2 Trần Quốc Việt BDU 13
4 18 Nguyễn Đình Đại CTH 2 2 Trương A Minh HCM 46
5 20 Đào Cao Khoa BDU 2 2 Nguyễn Công Chương KHO 47
6 48 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 2 2 Tô Thiên Tường BDU 21
7 22 Huỳnh Linh CTH 2 2 Hà Văn Tiến CTH 104
8 24 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2 2 Đặng Túy KHO 112
9 39 Trương Đình Vũ DAN 1½ 1½ Vũ Hữu Cường HNO 3
10 40 Phí Mạnh Cường HNO 1½ 1½ Nguyễn Anh Hoàng BDU 7
11 8 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1½ 1½ Lê Linh Ngọc BPH 49
12 50 Lê Phan Trọng Tín BRV 1½ 1½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 9
13 12 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 1½ 1½ Lê Thành Công KHO 73
14 52 Trịnh Văn Thành BDU 1½ 1½ Diệp Khai Nguyên HCM 15
15 62 Thân Đức Công KHO 1½ 1½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 19
16 76 Phùng Minh Dũng BCA 1½ 1½ Uông Dương Bắc BDU 23
17 26 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 1½ 1½ Nguyễn Phố TLK 96
18 95 Lê Hải Ninh BCA 1½ 1½ Trần Thanh Tân HCM 27
19 28 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 1½ 1½ Trần Chánh Tâm HCM 102
20 32 Bùi Lương Thành Nam HCM 1½ 1½ Bùi Chu Nhật Triều DAN 115
21 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 1 1½ Bùi Xuân Trọng HPH 116
22 61 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 1 1 Trần Văn Ninh DAN 5
23 6 Ngô Ngọc Minh BPH 1 1 Nguyễn Thế Long BRV 67
24 10 Trần Hữu Bình BDU 1 1 Huỳnh Thanh Danh BCA 75
25 14 Bùi Quốc Khánh CTH 1 1 Trần Quốc Đạt TTH 77
26 16 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1 1 Nguyễn Anh Đức CTH 79
27 64 Trần Minh Nhi BCA 1 1 Nguyễn Văn Tới BDH 17
28 83 Châu Viết Hải TTH 1 1 Võ Minh Lộc BPH 31
29 88 Bảo Khoa DAN 1 1 Nguyễn Quốc Tiến BCA 33
30 90 Nguyễn Thăng Long BCA 1 1 Hoàng Văn Linh HCM 35
31 91 Trần Thanh Lợi NDN 1 1 Lê Minh Trí BRV 41
32 97 Lê Hữu Phước KHO 1 1 Nguyễn Long Hải BDU 42
33 45 Nguyễn Chí Độ BDU 1 1 Nguyễn Văn Tài BCA 100
34 103 Phan Vĩnh Tân KHO 1 1 Trần Quyết Thắng BPH 51
35 105 Nguyễn Việt Tiến CTH 1 1 Trần Anh Duy HCM 53
36 54 Bùi Thanh Tùng BDH 1 1 Nguyễn Phan Tuấn HCM 107
37 108 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 1 1 Lê Anh Minh BPH 55
38 110 Nguyễn Huy Tùng BRV 1 1 Nguyễn Văn Thật BCA 57
39 58 Trần Phúc Lộc HCM 1 1 Phạm Văn Tài BCA 109
40 117 Bùi Xuân Trọng TLK 1 1 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 59
41 74 Nguyễn Văn Chín TLK ½ ½ Đặng Hữu Trang BPH 1
42 36 Hoàng Xuân Chính HNO ½ ½ Nguyễn Thành Đô TLK 78
43 82 Nguyễn Văn Cường BRV ½ ½ Nguyễn Văn Bon BPH 37
44 38 Phùng Quang Điệp BPH ½ ½ Lưu Minh Hiệp KHO 85
45 44 Diệp Khải Hằng BDU ½ ½ Vũ Văn Hiệp BCA 86
46 56 Trần Vũ Anh Duy BPH ½ ½ Lý Đức Minh KHO 93
47 60 Hà Duy Tấn KHO ½ ½ Phan Minh Tùng DAN 111
48 87 Phạm Văn Huy BDH ½ ½ Nguyễn Tuấn Anh BCA 69
49 72 Lê Văn Bình BRV ½ ½ Nguyễn Văn Thành KHO 113
50 98 Bùi Đình Quang BCA ½ 0 Trần Huỳnh Si La DAN 29
51 84 Hứa Quang Hậu CTH 0 0 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 43
52 89 Nguyễn Duy Long BCA 0 0 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 65
53 66 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 0 0 Lê Ngọc Luân NDN 92
54 68 Võ Chí Cường BCA 0 0 Nguyễn Khánh Minh DAN 94
55 99 Trần Thái Sơn KHO 0 0 Nguyễn Thế Anh DAN 70
56 106 Hoàng Văn Tuấn BPH 0 0 Huỳnh Đức Bài DAN 71
57 80 Nguyễn Lê Minh Đức CTH 0 0 Phạm Thành Tâm TLK 101
58 114 Nguyễn Văn Thành NDN 0 0 Lương Hải Đường KHO 81
59 118 Lê Anh Vũ TLK 0 0 miễn đấu
60 63 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bốc thăm ván 3 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nữ giải A2 toàn quốc năm 2017

1 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 2 2 Vương Tiểu Nhi BDH 9
2 23 Ngô Lan Hương HCM 2 2 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 6
3 7 Đào Thị Thủy Tiên QNI 2 2 Kiều Bích Thủy HNO 25
4 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 1½ 1 Hoàng Trúc Giang HCM 8
5 14 Lại Ngọc Quỳnh BDU 1 1½ Trịnh Thúy Nga QNI 13
6 16 Phạm Thu Hà HNO 1 1 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2
7 19 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 1 1 Nguyễn Anh Đình HCM 11
8 15 Ngô Thị Thu Nga BDU 1 1 Lê Thị Tường Vân NDN 27
9 3 Cao Phương Thanh HCM ½ 1 Chu Thu Trang HNO 18
10 21 Trần Thị Hạnh HNO ½ ½ Ngô Thị Thu Hà BDU 4
11 17 Nguyễn Thị Bình HNO ½ ½ Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 12
12 22 Lê Mai Tuệ Anh BCA 0 ½ Trần Thị Bích Hằng BDH 20
13 24 Mai Thanh Thảo BCA 0 0 Đinh Thị Minh QNI 10
14 26 Trần Thùy Trang BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bình luận bài viết