Kết quả vòng 3 cờ tiêu chuẩn : Giải A2 toàn quốc năm 2017

Kết quả ván 3 cờ tiêu chuẩn bảng Nam giải A2 toàn quốc năm 2017

1 2 Lại Lý Huynh BDU 2 1 – 0 2 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 25
2 30 Phan Phúc Trường BPH 2 ½ – ½ 2 Đào Quốc Hưng HCM 11
3 34 Võ Minh Nhất BPH 2 ½ – ½ 2 Trần Quốc Việt BDU 13
4 18 Nguyễn Đình Đại CTH 2 ½ – ½ 2 Trương A Minh HCM 46
5 20 Đào Cao Khoa BDU 2 0 – 1 2 Nguyễn Công Chương KHO 47
6 48 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 2 ½ – ½ 2 Tô Thiên Tường BDU 21
7 22 Huỳnh Linh CTH 2 ½ – ½ 2 Hà Văn Tiến CTH 104
8 24 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2 1 – 0 2 Đặng Túy KHO 112
9 39 Trương Đình Vũ DAN 1½ 0 – 1 1½ Vũ Hữu Cường HNO 3
10 40 Phí Mạnh Cường HNO 1½ 1 – 0 1½ Nguyễn Anh Hoàng BDU 7
11 8 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1½ 1 – 0 1½ Lê Linh Ngọc BPH 49
12 50 Lê Phan Trọng Tín BRV 1½ ½ – ½ 1½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 9
13 12 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 1½ 1 – 0 1½ Lê Thành Công KHO 73
14 52 Trịnh Văn Thành BDU 1½ 0 – 1 1½ Diệp Khai Nguyên HCM 15
15 62 Thân Đức Công KHO 1½ ½ – ½ 1½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 19
16 76 Phùng Minh Dũng BCA 1½ 0 – 1 1½ Uông Dương Bắc BDU 23
17 26 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 1½ ½ – ½ 1½ Nguyễn Phố TLK 96
18 95 Lê Hải Ninh BCA 1½ ½ – ½ 1½ Trần Thanh Tân HCM 27
19 28 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 1½ ½ – ½ 1½ Trần Chánh Tâm HCM 102
20 32 Bùi Lương Thành Nam HCM 1½ 0 – 1 1½ Bùi Chu Nhật Triều DAN 115
21 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 1 1 – 0 1½ Bùi Xuân Trọng HPH 116
22 61 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 1 1 – 0 1 Trần Văn Ninh DAN 5
23 6 Ngô Ngọc Minh BPH 1 1 – 0 1 Nguyễn Thế Long BRV 67
24 10 Trần Hữu Bình BDU 1 1 – 0 1 Huỳnh Thanh Danh BCA 75
25 14 Bùi Quốc Khánh CTH 1 1 – 0 1 Trần Quốc Đạt TTH 77
26 16 Nguyễn Anh Mẫn DAN 1 ½ – ½ 1 Nguyễn Anh Đức CTH 79
27 64 Trần Minh Nhi BCA 1 0 – 1 1 Nguyễn Văn Tới BDH 17
28 83 Châu Viết Hải TTH 1 0 – 1 1 Võ Minh Lộc BPH 31
29 88 Bảo Khoa DAN 1 ½ – ½ 1 Nguyễn Quốc Tiến BCA 33
30 90 Nguyễn Thăng Long BCA 1 1 – 0 1 Hoàng Văn Linh HCM 35
31 91 Trần Thanh Lợi NDN 1 ½ – ½ 1 Lê Minh Trí BRV 41
32 97 Lê Hữu Phước KHO 1 ½ – ½ 1 Nguyễn Long Hải BDU 42
33 45 Nguyễn Chí Độ BDU 1 0 – 1 1 Nguyễn Văn Tài BCA 100
34 103 Phan Vĩnh Tân KHO 1 ½ – ½ 1 Trần Quyết Thắng BPH 51
35 105 Nguyễn Việt Tiến CTH 1 ½ – ½ 1 Trần Anh Duy HCM 53
36 54 Bùi Thanh Tùng BDH 1 1 – 0 1 Nguyễn Phan Tuấn HCM 107
37 108 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 1 ½ – ½ 1 Lê Anh Minh BPH 55
38 110 Nguyễn Huy Tùng BRV 1 1 – 0 1 Nguyễn Văn Thật BCA 57
39 58 Trần Phúc Lộc HCM 1 0 – 1 1 Phạm Văn Tài BCA 109
40 117 Bùi Xuân Trọng TLK 1 ½ – ½ 1 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 59
41 74 Nguyễn Văn Chín TLK ½ 1 – 0 ½ Đặng Hữu Trang BPH 1
42 36 Hoàng Xuân Chính HNO ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Thành Đô TLK 78
43 82 Nguyễn Văn Cường BRV ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Văn Bon BPH 37
44 38 Phùng Quang Điệp BPH ½ 1 – 0 ½ Lưu Minh Hiệp KHO 85
45 44 Diệp Khải Hằng BDU ½ 1 – 0 ½ Vũ Văn Hiệp BCA 86
46 56 Trần Vũ Anh Duy BPH ½ 0 – 1 ½ Lý Đức Minh KHO 93
47 60 Hà Duy Tấn KHO ½ 1 – 0 ½ Phan Minh Tùng DAN 111
48 87 Phạm Văn Huy BDH ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Tuấn Anh BCA 69
49 72 Lê Văn Bình BRV ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Văn Thành KHO 113
50 98 Bùi Đình Quang BCA ½ 0 – 1 0 Trần Huỳnh Si La DAN 29
51 84 Hứa Quang Hậu CTH 0 1 – 0 0 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 43
52 89 Nguyễn Duy Long BCA 0 0 – 1 0 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 65
53 66 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 0 0 – 1 0 Lê Ngọc Luân NDN 92
54 68 Võ Chí Cường BCA 0 1 – 0 0 Nguyễn Khánh Minh DAN 94
55 99 Trần Thái Sơn KHO 0 1 – 0 0 Nguyễn Thế Anh DAN 70
56 106 Hoàng Văn Tuấn BPH 0 1 – 0 0 Huỳnh Đức Bài DAN 71
57 80 Nguyễn Lê Minh Đức CTH 0 1 – 0 0 Phạm Thành Tâm TLK 101
58 114 Nguyễn Văn Thành NDN 0 0 – 1 0 Lương Hải Đường KHO 81
59 118 Lê Anh Vũ TLK 0 1 miễn đấu
60 63 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Kết quả ván 3 cờ tiêu chuẩn bảng Nữ giải A2 toàn quốc năm 2017

1 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 2 1 – 0 2 Vương Tiểu Nhi BDH 9
2 23 Ngô Lan Hương HCM 2 1 – 0 2 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 6
3 7 Đào Thị Thủy Tiên QNI 2 0 – 1 2 Kiều Bích Thủy HNO 25
4 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 1½ 1 – 0 1 Hoàng Trúc Giang HCM 8
5 14 Lại Ngọc Quỳnh BDU 1 0 – 1 1½ Trịnh Thúy Nga QNI 13
6 16 Phạm Thu Hà HNO 1 0 – 1 1 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2
7 19 Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 1 ½ – ½ 1 Nguyễn Anh Đình HCM 11
8 15 Ngô Thị Thu Nga BDU 1 1 – 0 1 Lê Thị Tường Vân NDN 27
9 3 Cao Phương Thanh HCM ½ 1 – 0 1 Chu Thu Trang HNO 18
10 21 Trần Thị Hạnh HNO ½ 0 – 1 ½ Ngô Thị Thu Hà BDU 4
11 17 Nguyễn Thị Bình HNO ½ 1 – 0 ½ Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 12
12 22 Lê Mai Tuệ Anh BCA 0 0 – 1 ½ Trần Thị Bích Hằng BDH 20
13 24 Mai Thanh Thảo BCA 0 ½ – ½ 0 Đinh Thị Minh QNI 10
14 26 Trần Thùy Trang BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bốc thăm ván 4 cờ tiêu chuẩn bảng Nam giải A2 toàn quốc năm 2017

1 47 Nguyễn Công Chương KHO 3 3 Lại Lý Huynh BDU 2
2 3 Vũ Hữu Cường HNO 2½ 3 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 24
3 23 Uông Dương Bắc BDU 2½ 2½ Nguyễn Hoàng Lâm HCM 8
4 11 Đào Quốc Hưng HCM 2½ 2½ Võ Minh Nhất BPH 34
5 30 Phan Phúc Trường BPH 2½ 2½ Nguyễn Khánh Ngọc HNO 12
6 13 Trần Quốc Việt BDU 2½ 2½ Phí Mạnh Cường HNO 40
7 15 Diệp Khai Nguyên HCM 2½ 2½ Đặng Cửu Tùng Lân BPH 48
8 104 Hà Văn Tiến CTH 2½ 2½ Nguyễn Đình Đại CTH 18
9 21 Tô Thiên Tường BDU 2½ 2½ Trương A Minh HCM 46
10 115 Bùi Chu Nhật Triều DAN 2½ 2½ Huỳnh Linh CTH 22
11 31 Võ Minh Lộc BPH 2 2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4
12 50 Lê Phan Trọng Tín BRV 2 2 Ngô Ngọc Minh BPH 6
13 9 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2 2 Bùi Thanh Tùng BDH 54
14 10 Trần Hữu Bình BDU 2 2 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 61
15 62 Thân Đức Công KHO 2 2 Bùi Quốc Khánh CTH 14
16 17 Nguyễn Văn Tới BDH 2 2 Nguyễn Thăng Long BCA 90
17 19 Nguyễn Hữu Hùng BPH 2 2 Lê Hải Ninh BCA 95
18 96 Nguyễn Phố TLK 2 2 Đào Cao Khoa BDU 20
19 25 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 2 2 Nguyễn Văn Tài BCA 100
20 109 Phạm Văn Tài BCA 2 2 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 26
21 27 Trần Thanh Tân HCM 2 2 Trần Chánh Tâm HCM 102
22 112 Đặng Túy KHO 2 2 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 28
23 7 Nguyễn Anh Hoàng BDU 1½ 2 Nguyễn Huy Tùng BRV 110
24 72 Lê Văn Bình BRV 1½ 1½ Nguyễn Anh Mẫn DAN 16
25 73 Lê Thành Công KHO 1½ 1½ Bùi Lương Thành Nam HCM 32
26 33 Nguyễn Quốc Tiến BCA 1½ 1½ Nguyễn Văn Chín TLK 74
27 76 Phùng Minh Dũng BCA 1½ 1½ Hoàng Xuân Chính HNO 36
28 79 Nguyễn Anh Đức CTH 1½ 1½ Phùng Quang Điệp BPH 38
29 82 Nguyễn Văn Cường BRV 1½ 1½ Trương Đình Vũ DAN 39
30 41 Lê Minh Trí BRV 1½ 1½ Bảo Khoa DAN 88
31 87 Phạm Văn Huy BDH 1½ 1½ Nguyễn Long Hải BDU 42
32 91 Trần Thanh Lợi NDN 1½ 1½ Diệp Khải Hằng BDU 44
33 49 Lê Linh Ngọc BPH 1½ 1½ Lê Hữu Phước KHO 97
34 51 Trần Quyết Thắng BPH 1½ 1½ Nguyễn Việt Tiến CTH 105
35 93 Lý Đức Minh KHO 1½ 1½ Trịnh Văn Thành BDU 52
36 53 Trần Anh Duy HCM 1½ 1½ Phan Vĩnh Tân KHO 103
37 55 Lê Anh Minh BPH 1½ 1½ Bùi Xuân Trọng HPH 116
38 59 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 1½ 1½ Nguyễn Thanh Tuấn BRV 108
39 117 Bùi Xuân Trọng TLK 1½ 1½ Hà Duy Tấn KHO 60
40 5 Trần Văn Ninh DAN 1 1 Huỳnh Thanh Danh BCA 75
41 29 Trần Huỳnh Si La DAN 1 1 Trần Quốc Đạt TTH 77
42 35 Hoàng Văn Linh HCM 1 1 Nguyễn Lê Minh Đức CTH 80
43 81 Lương Hải Đường KHO 1 1 Nguyễn Chí Độ BDU 45
44 57 Nguyễn Văn Thật BCA 1 1 Châu Viết Hải TTH 83
45 92 Lê Ngọc Luân NDN 1 1 Trần Phúc Lộc HCM 58
46 99 Trần Thái Sơn KHO 1 1 Trần Minh Nhi BCA 64
47 65 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 1 1 Hứa Quang Hậu CTH 84
48 67 Nguyễn Thế Long BRV 1 1 Hoàng Văn Tuấn BPH 106
49 118 Lê Anh Vũ TLK 1 1 Võ Chí Cường BCA 68
50 107 Nguyễn Phan Tuấn HCM 1 ½ Đặng Hữu Trang BPH 1
51 37 Nguyễn Văn Bon BPH ½ ½ Lưu Minh Hiệp KHO 85
52 86 Vũ Văn Hiệp BCA ½ ½ Trần Vũ Anh Duy BPH 56
53 69 Nguyễn Tuấn Anh BCA ½ ½ Bùi Đình Quang BCA 98
54 78 Nguyễn Thành Đô TLK ½ ½ Phan Minh Tùng DAN 111
55 113 Nguyễn Văn Thành KHO ½ 0 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 43
56 89 Nguyễn Duy Long BCA 0 0 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 66
57 70 Nguyễn Thế Anh DAN 0 0 Phạm Thành Tâm TLK 101
58 71 Huỳnh Đức Bài DAN 0 0 Nguyễn Văn Thành NDN 114
59 94 Nguyễn Khánh Minh DAN 0 0 miễn đấu
60 63 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bốc thăm ván 4 cờ tiêu chuẩn bảng Nữ giải A2 toàn quốc năm 2017

1 25 Kiều Bích Thủy HNO 3 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 1
2 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 2½ 3 Ngô Lan Hương HCM 23
3 6 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 2 2½ Trịnh Thúy Nga QNI 13
4 2 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2 2 Đào Thị Thủy Tiên QNI 7
5 9 Vương Tiểu Nhi BDH 2 2 Ngô Thị Thu Nga BDU 15
6 17 Nguyễn Thị Bình HNO 1½ 1½ Cao Phương Thanh HCM 3
7 4 Ngô Thị Thu Hà BDU 1½ 1½ Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 19
8 20 Trần Thị Bích Hằng BDH 1½ 1½ Nguyễn Anh Đình HCM 11
9 8 Hoàng Trúc Giang HCM 1 1 Phạm Thu Hà HNO 16
10 18 Chu Thu Trang HNO 1 1 Lại Ngọc Quỳnh BDU 14
11 10 Đinh Thị Minh QNI ½ 1 Lê Thị Tường Vân NDN 27
12 24 Mai Thanh Thảo BCA ½ ½ Trần Thị Hạnh HNO 21
13 12 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH ½ 0 Lê Mai Tuệ Anh BCA 22
14 26 Trần Thùy Trang BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

[​IMG]

[​IMG]

Bình luận bài viết