Kết quả vòng 4 cờ tướng tiêu chuẩn : Giải A2 toàn quốc năm 2017

Kết quả ván 4 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nam giải A2 toàn quốc năm 2017

1 47 Nguyễn Công Chương KHO 3 0 – 1 3 Lại Lý Huynh BDU 2
2 3 Vũ Hữu Cường HNO 2½ ½ – ½ 3 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 24
3 23 Uông Dương Bắc BDU 2½ ½ – ½ 2½ Nguyễn Hoàng Lâm HCM 8
4 11 Đào Quốc Hưng HCM 2½ 0 – 1 2½ Võ Minh Nhất BPH 34
5 30 Phan Phúc Trường BPH 2½ 1 – 0 2½ Nguyễn Khánh Ngọc HNO 12
6 13 Trần Quốc Việt BDU 2½ ½ – ½ 2½ Phí Mạnh Cường HNO 40
7 15 Diệp Khai Nguyên HCM 2½ 1 – 0 2½ Đặng Cửu Tùng Lân BPH 48
8 104 Hà Văn Tiến CTH 2½ ½ – ½ 2½ Nguyễn Đình Đại CTH 18
9 21 Tô Thiên Tường BDU 2½ ½ – ½ 2½ Trương A Minh HCM 46
10 115 Bùi Chu Nhật Triều DAN 2½ 0 – 1 2½ Huỳnh Linh CTH 22
11 31 Võ Minh Lộc BPH 2 ½ – ½ 2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4
12 50 Lê Phan Trọng Tín BRV 2 0 – 1 2 Ngô Ngọc Minh BPH 6
13 9 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2 1 – 0 2 Bùi Thanh Tùng BDH 54
14 10 Trần Hữu Bình BDU 2 ½ – ½ 2 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 61
15 62 Thân Đức Công KHO 2 0 – 1 2 Bùi Quốc Khánh CTH 14
16 17 Nguyễn Văn Tới BDH 2 ½ – ½ 2 Nguyễn Thăng Long BCA 90
17 19 Nguyễn Hữu Hùng BPH 2 ½ – ½ 2 Lê Hải Ninh BCA 95
18 96 Nguyễn Phố TLK 2 ½ – ½ 2 Đào Cao Khoa BDU 20
19 25 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 2 1 – 0 2 Nguyễn Văn Tài BCA 100
20 109 Phạm Văn Tài BCA 2 ½ – ½ 2 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 26
21 27 Trần Thanh Tân HCM 2 ½ – ½ 2 Trần Chánh Tâm HCM 102
22 112 Đặng Túy KHO 2 1 – 0 2 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 28
23 7 Nguyễn Anh Hoàng BDU 1½ 1 – 0 2 Nguyễn Huy Tùng BRV 110
24 72 Lê Văn Bình BRV 1½ ½ – ½ 1½ Nguyễn Anh Mẫn DAN 16
25 73 Lê Thành Công KHO 1½ 1 – 0 1½ Bùi Lương Thành Nam HCM 32
26 33 Nguyễn Quốc Tiến BCA 1½ 1 – 0 1½ Nguyễn Văn Chín TLK 74
27 76 Phùng Minh Dũng BCA 1½ 0 – 1 1½ Hoàng Xuân Chính HNO 36
28 79 Nguyễn Anh Đức CTH 1½ 1 – 0 1½ Phùng Quang Điệp BPH 38
29 82 Nguyễn Văn Cường BRV 1½ 1 – 0 1½ Trương Đình Vũ DAN 39
30 41 Lê Minh Trí BRV 1½ 1 – 0 1½ Bảo Khoa DAN 88
31 87 Phạm Văn Huy BDH 1½ 0 – 1 1½ Nguyễn Long Hải BDU 42
32 91 Trần Thanh Lợi NDN 1½ ½ – ½ 1½ Diệp Khải Hằng BDU 44
33 49 Lê Linh Ngọc BPH 1½ 1 – 0 1½ Lê Hữu Phước KHO 97
34 51 Trần Quyết Thắng BPH 1½ 1 – 0 1½ Nguyễn Việt Tiến CTH 105
35 93 Lý Đức Minh KHO 1½ ½ – ½ 1½ Trịnh Văn Thành BDU 52
36 53 Trần Anh Duy HCM 1½ ½ – ½ 1½ Phan Vĩnh Tân KHO 103
37 55 Lê Anh Minh BPH 1½ 1 – 0 1½ Bùi Xuân Trọng HPH 116
38 59 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 1½ 0 – 1 1½ Nguyễn Thanh Tuấn BRV 108
39 117 Bùi Xuân Trọng TLK 1½ 1 – 0 1½ Hà Duy Tấn KHO 60
40 5 Trần Văn Ninh DAN 1 1 – 0 1 Huỳnh Thanh Danh BCA 75
41 29 Trần Huỳnh Si La DAN 1 1 – 0 1 Trần Quốc Đạt TTH 77
42 35 Hoàng Văn Linh HCM 1 1 – 0 1 Nguyễn Lê Minh Đức CTH 80
43 81 Lương Hải Đường KHO 1 0 – 1 1 Nguyễn Chí Độ BDU 45
44 57 Nguyễn Văn Thật BCA 1 0 – 1 1 Châu Viết Hải TTH 83
45 92 Lê Ngọc Luân NDN 1 0 – 1 1 Trần Phúc Lộc HCM 58
46 99 Trần Thái Sơn KHO 1 ½ – ½ 1 Trần Minh Nhi BCA 64
47 65 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 1 0 – 1 1 Hứa Quang Hậu CTH 84
48 67 Nguyễn Thế Long BRV 1 ½ – ½ 1 Hoàng Văn Tuấn BPH 106
49 118 Lê Anh Vũ TLK 1 0 – 1 1 Võ Chí Cường BCA 68
50 107 Nguyễn Phan Tuấn HCM 1 0 – 1 ½ Đặng Hữu Trang BPH 1
51 37 Nguyễn Văn Bon BPH ½ 1 – 0 ½ Lưu Minh Hiệp KHO 85
52 86 Vũ Văn Hiệp BCA ½ 1 – 0 ½ Trần Vũ Anh Duy BPH 56
53 69 Nguyễn Tuấn Anh BCA ½ 0 – 1 ½ Bùi Đình Quang BCA 98
54 78 Nguyễn Thành Đô TLK ½ 1 – 0 ½ Phan Minh Tùng DAN 111
55 113 Nguyễn Văn Thành KHO ½ ½ – ½ 0 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 43
56 89 Nguyễn Duy Long BCA 0 ½ – ½ 0 Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 66
57 70 Nguyễn Thế Anh DAN 0 1 – 0 0 Phạm Thành Tâm TLK 101
58 71 Huỳnh Đức Bài DAN 0 1 – 0 0 Nguyễn Văn Thành NDN 114
59 94 Nguyễn Khánh Minh DAN 0 1 miễn đấu
60 63 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Kết quả ván 4 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nữ giải A2 toàn quốc năm 2017

1 25 Kiều Bích Thủy HNO 3 0 – 1 3 Nguyễn Hoàng Yến HCM 1
2 5 Đàm Thị Thùy Dung HCM 2½ 1 – 0 3 Ngô Lan Hương HCM 23
3 6 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 2 1 – 0 2½ Trịnh Thúy Nga QNI 13
4 2 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2 1 – 0 2 Đào Thị Thủy Tiên QNI 7
5 9 Vương Tiểu Nhi BDH 2 1 – 0 2 Ngô Thị Thu Nga BDU 15
6 17 Nguyễn Thị Bình HNO 1½ ½ – ½ 1½ Cao Phương Thanh HCM 3
7 4 Ngô Thị Thu Hà BDU 1½ 0 – 1 1½ Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 19
8 20 Trần Thị Bích Hằng BDH 1½ 0 – 1 1½ Nguyễn Anh Đình HCM 11
9 8 Hoàng Trúc Giang HCM 1 0 – 1 1 Phạm Thu Hà HNO 16
10 18 Chu Thu Trang HNO 1 1 – 0 1 Lại Ngọc Quỳnh BDU 14
11 10 Đinh Thị Minh QNI ½ 1 – 0 1 Lê Thị Tường Vân NDN 27
12 24 Mai Thanh Thảo BCA ½ 0 – 1 ½ Trần Thị Hạnh HNO 21
13 12 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH ½ 1 – 0 0 Lê Mai Tuệ Anh BCA 22
14 26 Trần Thùy Trang BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bốc thăm ván 5 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nam giải A2 toàn quốc năm 2017

1 2 Lại Lý Huynh BDU 4 3½ Diệp Khai Nguyên HCM 15
2 22 Huỳnh Linh CTH 3½ 3½ Phan Phúc Trường BPH 30
3 24 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3½ 3½ Võ Minh Nhất BPH 34
4 21 Tô Thiên Tường BDU 3 3 Vũ Hữu Cường HNO 3
5 6 Ngô Ngọc Minh BPH 3 3 Uông Dương Bắc BDU 23
6 8 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3 3 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 25
7 40 Phí Mạnh Cường HNO 3 3 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 9
8 46 Trương A Minh HCM 3 3 Trần Quốc Việt BDU 13
9 14 Bùi Quốc Khánh CTH 3 3 Nguyễn Công Chương KHO 47
10 18 Nguyễn Đình Đại CTH 3 3 Đặng Túy KHO 112
11 104 Hà Văn Tiến CTH 3 2½ Trần Hữu Bình BDU 10
12 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 2½ 2½ Lê Linh Ngọc BPH 49
13 51 Trần Quyết Thắng BPH 2½ 2½ Nguyễn Anh Hoàng BDU 7
14 55 Lê Anh Minh BPH 2½ 2½ Đào Quốc Hưng HCM 11
15 12 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 2½ 2½ Nguyễn Anh Đức CTH 79
16 61 Nguyễn Hoàng Kiên BPH 2½ 2½ Nguyễn Văn Tới BDH 17
17 73 Lê Thành Công KHO 2½ 2½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 19
18 20 Đào Cao Khoa BDU 2½ 2½ Nguyễn Văn Cường BRV 82
19 26 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 2½ 2½ Bùi Chu Nhật Triều DAN 115
20 90 Nguyễn Thăng Long BCA 2½ 2½ Trần Thanh Tân HCM 27
21 95 Lê Hải Ninh BCA 2½ 2½ Võ Minh Lộc BPH 31
22 102 Trần Chánh Tâm HCM 2½ 2½ Nguyễn Quốc Tiến BCA 33
23 36 Hoàng Xuân Chính HNO 2½ 2½ Nguyễn Phố TLK 96
24 108 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 2½ 2½ Lê Minh Trí BRV 41
25 42 Nguyễn Long Hải BDU 2½ 2½ Phạm Văn Tài BCA 109
26 48 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 2½ 2½ Bùi Xuân Trọng TLK 117
27 58 Trần Phúc Lộc HCM 2 2 Trần Văn Ninh DAN 5
28 16 Nguyễn Anh Mẫn DAN 2 2 Thân Đức Công KHO 62
29 28 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 2 2 Võ Chí Cường BCA 68
30 84 Hứa Quang Hậu CTH 2 2 Trần Huỳnh Si La DAN 29
31 83 Châu Viết Hải TTH 2 2 Hoàng Văn Linh HCM 35
32 44 Diệp Khải Hằng BDU 2 2 Lê Văn Bình BRV 72
33 45 Nguyễn Chí Độ BDU 2 2 Trần Thanh Lợi NDN 91
34 100 Nguyễn Văn Tài BCA 2 2 Lê Phan Trọng Tín BRV 50
35 52 Trịnh Văn Thành BDU 2 2 Phan Vĩnh Tân KHO 103
36 110 Nguyễn Huy Tùng BRV 2 2 Trần Anh Duy HCM 53
37 54 Bùi Thanh Tùng BDH 2 2 Lý Đức Minh KHO 93
38 1 Đặng Hữu Trang BPH 1½ 1½ Phùng Minh Dũng BCA 76
39 32 Bùi Lương Thành Nam HCM 1½ 1½ Nguyễn Thành Đô TLK 78
40 88 Bảo Khoa DAN 1½ 1½ Nguyễn Văn Bon BPH 37
41 38 Phùng Quang Điệp BPH 1½ 1½ Vũ Văn Hiệp BCA 86
42 39 Trương Đình Vũ DAN 1½ 1½ Phạm Văn Huy BDH 87
43 97 Lê Hữu Phước KHO 1½ 1½ Lâm Hồ Gia Lộc HCM 59
44 60 Hà Duy Tấn KHO 1½ 1½ Bùi Đình Quang BCA 98
45 64 Trần Minh Nhi BCA 1½ 1½ Nguyễn Việt Tiến CTH 105
46 116 Bùi Xuân Trọng HPH 1½ 1½ Nguyễn Thế Long BRV 67
47 74 Nguyễn Văn Chín TLK 1½ 1½ Trần Thái Sơn KHO 99
48 106 Hoàng Văn Tuấn BPH 1½ 1 Nguyễn Văn Thật BCA 57
49 81 Lương Hải Đường KHO 1 1 Nguyễn Ngọc Thắng CTH 65
50 92 Lê Ngọc Luân NDN 1 1 Nguyễn Thế Anh DAN 70
51 94 Nguyễn Khánh Minh DAN 1 1 Huỳnh Đức Bài DAN 71
52 75 Huỳnh Thanh Danh BCA 1 1 Nguyễn Phan Tuấn HCM 107
53 77 Trần Quốc Đạt TTH 1 1 Nguyễn Văn Thành KHO 113
54 80 Nguyễn Lê Minh Đức CTH 1 1 Lê Anh Vũ TLK 118
55 43 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN ½ ½ Nguyễn Tuấn Anh BCA 69
56 56 Trần Vũ Anh Duy BPH ½ ½ Nguyễn Duy Long BCA 89
57 111 Phan Minh Tùng DAN ½ ½ Đỗ Vĩnh Ngọc BCA 66
58 101 Phạm Thành Tâm TLK 0 0 Nguyễn Văn Thành NDN 114
59 63 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
60 85 Lưu Minh Hiệp KHO ½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

Bốc thăm ván 5 cờ tướng tiêu chuẩn bảng Nữ giải A2 toàn quốc năm 2017

1 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 4 3½ Đàm Thị Thùy Dung HCM 5
2 23 Ngô Lan Hương HCM 3 3 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 2
3 9 Vương Tiểu Nhi BDH 3 3 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 6
4 11 Nguyễn Anh Đình HCM 2½ 3 Kiều Bích Thủy HNO 25
5 13 Trịnh Thúy Nga QNI 2½ 2½ Đinh Thị Quỳnh Anh BCA 19
6 3 Cao Phương Thanh HCM 2 2 Ngô Thị Thu Nga BDU 15
7 7 Đào Thị Thủy Tiên QNI 2 2 Nguyễn Thị Bình HNO 17
8 16 Phạm Thu Hà HNO 2 2 Chu Thu Trang HNO 18
9 12 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 1½ 1½ Ngô Thị Thu Hà BDU 4
10 21 Trần Thị Hạnh HNO 1½ 1½ Trần Thị Bích Hằng BDH 20
11 14 Lại Ngọc Quỳnh BDU 1 1½ Đinh Thị Minh QNI 10
12 27 Lê Thị Tường Vân NDN 1 1 Hoàng Trúc Giang HCM 8
13 22 Lê Mai Tuệ Anh BCA 0 ½ Mai Thanh Thảo BCA 24
14 26 Trần Thùy Trang BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

[​IMG]

[​IMG]

Bình luận bài viết