Thuật ngữ chuyên dụng trong cờ tướng

Nhằm giúp các bạn hiểu những thuật ngữ chuyên dụng trong môn cờ tướng chúng tôi xin giải thích những thuật ngữ như sau :

 

Bàn cờ tướng tiêu biểuBàn cờ tướng tiêu biểu

 

Xa = Xe
Binh = Tốt ( Chốt )
Hoành = đi ngang
Trực = đi dọc
Trung = ở giữa
Tuần hà Xa = Xe trên đường sông bên mình
Quá hà xa = Xe vượt khỏi sông bên mình
Ngũ lục Pháo = 2 pháo ở đường ( Lộ )5 và đường 6
Tiến tam Binh = Tiến tốt đường 3
Quá cung Pháo = Pháo đi quá cung của tướng VD : P2-6
Khai Xa = Mở đường cho xe ( Thông đường cho xe )
Thuận Pháo = 2 bên vào Pháo cùng một hướng : VD : P2-5         P8-5
Liệt Pháo ( Nghịch Pháo ) = 2 pháo vào ngược bên VD : P2-5      P2-5
Bàn đầu mã  = Mã lên cột giữa

 

Cục = Thế cờ thế trận :

Phản cung mã chống pháo đầuPhản cung mã chống pháo đầu

 
 
Phản cung mã = Đưa pháo vào góc sĩ rồi mã cùng bên mới lên tiếp
Gọng sĩ = Góc trên của Sĩ
Đơn đè mã = Một mã nhẩy ra biên một mã nhảy bảo về tốt giữa ( Trung binh )
Quy bồi pháo = Lùi pháo về phía sau một nước rồi sang nngang nằm sau một quân khác
Pháo trùng = 2 Pháo nằm cùng một lộ
Tiên nhân chỉ lộ = Đi tốt 3 hay tốt 7 ở nước đầu tiên
Quải giác mã = Mã năm ở gọng Sĩ
Sát chiêu = Đòn bắt tướng đối phương
Lưỡng chiếu = Cung một lúc có 2 quân cung chiếu tướng
Tam tử quy biên ( đồng biên ) = Có 3 quân phối hợp cùng một cánh
Hợp công = Cùng phối hợp để tấn công
Hồi cung = Đưa quân về cung tướng
Tiền mã hậu pháo = Mã trước pháo sau
Tranh tiên = Tranh dành thế chủ động
Phản tiên = Dành thế chủ động từ tay đối phương
Sĩ tượng toàn = Còn đủ cả 2 sĩ và 2 tượng
Bên tiên = Bên đi trước
Bên hậu = Bên đi sau
Khí mã, khí xa = Bỏ mã, bỏ xa
Phế quân = Bỏ quân
Mã ngọa tào = Mã nằm ở bên ngoài nhắm vào cung đối phương
Lộ = Cột ( đường )
Song mã ẩm tuyền = Cả 2 mã nhăm nhăm vào một vị trí
Nhượng = Nhường, ( chấp )
Bất thực = Không ăn quân của đối phương
Giác pháo = Nằm ở góc
Giác = Góc
Pháo ngọa tâm = Pháo nằm giữa chính cung
Tả = Bên phải
Hữu = Bên Trái
Triển giác mã =  Mã quỳ
Liễm pháo = Pháo đường 3 hay đường 7
Bình phong mã = 2 mã lên đường 3 và đường 7 bảo vệ tốt 5 tốt 1 và tốt 9 tạo thanh bức bình phong
Đương đầu pháo = 2 bên cùng vào pháo giữa đối nhau

Bình luận bài viết