Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính - cập nhật nghiên cứu cờ tướng mới

Nghiên cứu cờ tàn bằng máy tính - cập nhật nghiên cứu cờ tướng mới

Cờ tướng

Trong bài này tôi sẽ đề cập đến một số kiến thức và kết quả của việc dùng máy tính vào nghiên cứu cờ tàn nói chung (cờ Vua, cờ Tướng) và minh họa bằng một số kết quả cụ thể với cờ Tướng.
 

Hướng dẫn chơi cờ tướng

Hướng dẫn chơi cờ tướng

Cờ tướng

Mục đích của chơi cờ tướng là tìm mọi cách đi quân trên bàn cờ theo đúng luật để chiếu bí Tướng (hay Soái, hoặc Suý) của đối phương và giành thắng lợi.