Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức giải cờ tướng Mừng Đảng Mừng Xuân 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức giải cờ tướng Mừng Đảng Mừng Xuân 2018

Cờ tướng

Chiều ngày 26/01, Công đoàn Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức giải cờ tướng mừng Đảng mừng Xuân 2018 cho cán bộ viên chức – lao động (CBVC-LĐ) đang công tác tại Phân hiệu.

Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng mừng xuân Mậu Tuất 2018

Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng mừng xuân Mậu Tuất 2018

Cờ tướng

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao trình độ cờ tướng tỉnh Quảng Ngãi, tạo cơ hội cho các kỳ thủ tỉnh tổ chức giải cờ tướng các đấu thủ mạnh tỉnh Quảng Ngãi