Bí quyết sử dụng Mã – Xe trong cờ tướng hiệu quả nhất

Bí quyết sử dụng Mã – Xe trong cờ tướng hiệu quả nhất

Cờ tướng

Chúng ta không phủ nhận được tầm quan trọng của quân Mã và Xe trong cờ tướng , vậy bạn làm thế nào để phát huy tối đa sức mạnh công phá của đôi quân này

ĐƠN ĐỀ MÃ: KIÊN VỮNG BỀN GAN LẬP CHÍ

ĐƠN ĐỀ MÃ: KIÊN VỮNG BỀN GAN LẬP CHÍ

Cờ tướng

Khi Mã 8 hay Mã 2 từ vị trí khai cuộc nhảy lên vị trí 1 (bên phải) hoặc 9 (bên trái) thì bèn được gọi là tả hoặc hữu đơn đề Mã. Ở 2 vị trí này Mã có vẻ như bị lãng quên, dường như không ai ngó ngàng chi đến Mã cả