Cờ vây - Những quy tắc cần tuân thủ

Cờ vây - Những quy tắc cần tuân thủ

Cờ vây

Cờ vây là một thú vui tao nhã của người xưa đã xuất hiện cách đây khoảng 4000 năm. Đây là một môn thể thao chú trọng nhiều đến phương pháp luận, vì vậy, nó không những đề cao trí tuệ con người mà còn đề cao phẩm các của người chơi cờ .

Quy tắc chung cho khai quộc trong cờ tướng

Quy tắc chung cho khai quộc trong cờ tướng

Cờ tướng

Dưới đây là những tuy tắc chung cho khai quộc trong cờ tướng được trích từ chương 1 của cuốn sách “How to play good opening move” của Edmar Mednis – International Grandmaster