Sách cờ tướng nghệ thuật điều động lực lượng

Sách cờ tướng nghệ thuật điều động lực lượng

Hướng dẫn

Để đạt được thế cờ tướng , điều cần thiết trước tiên là phải nắm vững nghệ thuật xuất quận (khai cuộc) tiếp theo đó là vấn đề Điều Động Lực Lượng ở giai đoạn trung tàn cuộc cũng chỉnh là một yệu cầu hết sức quan trọng đối với mỗi vận động viên