Khai mạc giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái dự tuyển tái - "Chu Trang Bôi 2018"

Theo những thông tin đã đưa trước đó,giải cờ tướng đồng đội Giáp cấp liên tái dự tuyển tái  - "Chu Trang Bôi 2018" đã chính thức mở màn vào sáng nay (ngày 21/04/2018) tại thị trấn Chu Trang