Nỗi niềm của kỳ vương giang hồ Diêu Hồng Tân

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi vẫn phải chơi cờ để kiếm sống vì dù rằng rất khổ tâm nhưng tôi thấy mình cũng chẳng có gì khá hơn là có đôi chút thành tựu về cờ tướng